Przebudowa zasilania w energię elektryczną szpitala w Sosnowcu

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SN wraz z dostosowaniem układu pomiarowego, Dostawa i montaż nowej...

Dostawa rozdzielni nN – Szpital w Warszawie

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował: Przystosowanie komór transformatorowych do posadowienia nowych transformatorów na odpowiednie do ciężaru i gabarytów nowo montowanych urządzeń; Wykonanie robót budowlanych w tym wymiana drzwi...