Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30 – 059 Kraków.
Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

 • Całkowitą przebudowę pomieszczeń stacji transformatorowej,
 • Przebudowę schodów zewnętrznych do pomieszczenia rozdzielni nN,
 • Wymianę i przesunięcie drzwi wejściowych do pomieszczeń,
 • Przebudowę instalacji sanitarnych,
 • Wymianę rozdzielnicy SN,
 • Wymianę rozdzielnicy głównej nN,
 • Wymianę istniejącego transformatora 630 kVA na nowy 1000kVA,
 • Zainstalowanie dodatkowego transformatora o mocy 1000kVA w nowej komorze transformatorowej,
 • Dostawę, montaż szynoprzewodów,
 • Dostawę, montaż dwóch baterii kondensatorów, rozdzielnicy potrzeb własnych tablicy sygnalizacyjnej TS,
 • Dostawę, montaż systemu sygnalizacji pożaru,
 • Wizualizację urządzeń Stacji Transformatorowej w istniejącym systemie monitoringu.