Siedziba główna

ELECTRICON SP. Z O.O., ul. Longinusa Podbipięty 29A, 31 – 980 Kraków

Drugie Biuro

ul. Na Załęczu 3, 31-587 Kraków

Warsztat

ul. Na Załeczu 3C

31 – 587 Kraków

Siedziba główna

ul. Longinusa Podbipięty 29A

31 – 980 Kraków

Drugie Biuro

ul. Na Załeczu 3

31 – 587 Kraków

Warsztat

ul. Na Załeczu 3C

31 – 587 Kraków

ELECTRICON SP. Z O.O., ul. Longinusa Podbipięty 29A, 31 – 980 Kraków,
Tel. +48 12 312 86 10, Fax. +48 12 312 86 00
NIP 679 309 15 19 REGON 122 829 126 KRS 0000457194
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 PLN