Przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone

Energy Solution Sp. z o.o.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
Wykonanie projektu oraz podzespołów do modernizacji: Zintegrowanego systemu do spawania słupów oświetleniowych metodą laserową

ELEKTROBUDOWA S.A

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

Prefabrykacja, dostawa oraz montaż i uruchomienie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia dla obiektu SKY TOWER we Wrocławiu,

Aademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
•    Całkowitą przebudowę pomieszczeń stacji transformatorowej,
•    Przebudowę schodów zewnętrznych do pomieszczenia rozdzielni nN,
•    Wymianę i przesunięcie drzwi wejściowych do pomieszczeń,
•    Przebudowę instalacji sanitarnych,
•    Wymianę rozdzielnicy SN,
•    Wymianę rozdzielnicy głównej nN,
•    Wymianę istniejącego transformatora 630 kVA na nowy 1000kVA,
•    Zainstalowanie dodatkowego transformatora o mocy 1000kVA w nowej komorze transformatorowej,
•    Dostawę, montaż szynoprzewodów,
•    Dostawę, montaż: dwóch baterii kondensatorów, rozdzielnicy potrzeb własnych tablicy sygnalizacyjnej TS,
•    Dostawę, montaż systemu sygnalizacji pożaru,
•    Wizualizację urządzeń Stacji Transformatorowej w istniejącym systemie monitoringu.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
•    Przebudowa instalacji elektrycznych remontowanych urządzeń wentylacyjno – chłodniczych, remontowanej maszynowni chłodu oraz budowy układu kogeneracji,
•    Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w maszynowniach wentylacyjnych w maszynowni ziębniczej oraz wieżach chłodniczych,
•    Wykonanie 14-stu nowych wyłączników przeciw pożarowych dla nowo wykonywanej instalacji elektrycznej.
Nasza firma posiada przeszkolonych w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy ci posiadają również na czas zatrudnienia w naszej firmie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone wydane przez Kierownika przedsiębiorcy.

Jesteśmy gotowi do podjęcia prac wiążących się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone w siedzibie zamawiającego / zlecającego.

Posiadamy aktualny wykaz osób zatrudnionych w naszej firmie, które mogą realizować prace z dostępem do informacji niejawnych.

Rozważamy zorganizowanie Kancelarii Niejawnej, czyli pomieszczenia do przetwarzania informacji niejawnych w formie papierowej o klauzuli Zastrzeżone oraz akredytowanego stanowiska komputerowego (ASK), na którym moglibyśmy tworzyć dokumentację elektroniczną również o klauzuli Zastrzeżone.