Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje: 

  • zabudowa rozdzielnicy 110 kV w układzie H5
  • budowa budynku stacyjnego wraz z instalacjami
  • zabudowa dwóch stanowisk 110/15 kV, dostosowanych do transformatorów o docelowej mocy 31,5 MVA wraz z montażem transformatorów 11/15 kV o mocy 16 MVA
  • zabudowa rozdzielnicy SN 15 kV 24 – polowej
  • budowa mostów kablowych SN
  • wykonanie obwodów wtórych EAZ
  • budowa napowietrznych linii 110 kV
  • budowa napowietrzno-kablowych linii SN – 15 kV
  • zabudowa systemu zabezpieczenia technicznego (SZT)
  • budowa systemu komunikacji: montaż światłowodu, kanalizacja teletechniczna, stacyjne urządzenia telekomunikacyjne