Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

  • zaprojektowanie stacji elektroenergetycznej 110/15kV
  • wykonanie oraz przekazanie do użytkowania wybudowanej stacji elektroenergetyczne.