Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

 • budowa nowej rozdzielnicy RG1,
 • podłączenie kabli zasilających do RG1, połączenie kablowe RG1 z RG i przepięcie istniejącego zasilania RG-TA z RG do RG1,
 • budowa rozdzielnicy potrzeb własnych Rpw,
 • budowa tablicy sygnalizacyjnej TS pozwalającej na przesłanie danych dotyczących stanów wyłączników rozdzielnicy GG1, Rpw, i UPS i stanów awaryjnych urządzeń,
 • budowa dwóch tablic gniazd wtykowych,
 • budowa instalacji gniazd wtykowych, ogrzewania elektrycznego i instalacji awaryjnego odpompowywania wody z pomieszczenia rozdzielni,
 • dostarczenie i montaż sprzętu BHP i ppoż. stanowiącego „pierwsze wyposażenie” pomieszczenia rozdzielnicy,
 • montaż, uruchomienie i podłączenie do systemu SAP kabla sensorycznego,
 • wykonanie tablic piętrowych,
 • wykonanie dwóch rozdzielnic na dachu RwA i RwB,
 • wykonanie zasilania WLZ dla tablicy TB-1, TA-8, RwA, RwB wraz z podłączeniem do RG1.