Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

  • demontaż istniejących elementów,
  • dostawa, montaż i uruchomienie transformatorów olejowych 1600 kVA
  • dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni głównej RGnn
  • zmianę zasilania dla budynku sądu, z zabezpieczeniem bezprzerwowego zasilania w energię budynku