Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

  • Przystosowanie komór transformatorowych do posadowienia nowych transformatorów na odpowiednie do ciężaru i gabarytów nowo montowanych urządzeń;
  • Wykonanie robót budowlanych w tym wymiana drzwi wejściowych oraz reparacja tynków, odnowienie powłok malarskich całości pomieszczeń;
  • Wykonanie instalacji wentylacji dla pomieszczeń rozdzielni i komór transformatorowych;
  • Dostawa, montaż i podłączenie transformatorów T1SO1, T2SO1 1600kVA 15/0,4 kV;
  • Wykonanie mostów kablowych kablem YKY 300mm 0,4 kV łączących transformatory 1600kVA 15/0,4kV z rozdzielnią nN R04SO1;
  • Wykonanie i montaż rozdzielnicy trzysekcyjnej z przynależną do niej kompensacją mocy biernej. Sekcja 1 i 2 zasilania podstawowe oraz sekcja 3 zasilanie rezerwowane agregatem w czasie zaniku napięcia z sieci;
  • Wykonanie oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji rozdzielni wraz z zasilającymi ją transformatorami oraz pprzeprowadzenie szkolenia z obsługi aparatury w tym automatyki SZR.