Energy Solution Sp. z o.o., ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

  • Wykonanie projektu oraz podzespołów do modernizacji zintegrowanego systemu do spawania słupów oświetleniowych metodą laserową.