Modernizacja i przebudowa wewnętrznej sieci energetycznej Szpitala wraz z zainstalowaniem systemu zasilania awaryjnego z zespołem prądotwórczym oraz modernizacji i przebudowie głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej w Katowicach.

Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

  • Przebudowa muru, wykonanie i uzbrojenie stacji transformatorowej, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego. Kompletne przygotowanie do podania napięcia na wykonane przyłącze, stację transformatorową przez Zakład Energetyczny zgodnie z warunkami przyłączenia i dok. Projektową,
  • Wykonanie pozostałych instalacji.
  • Przełączenia budynków szpitala na nowe zasilanie.