Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w Fenice Poland Sp. z o.o., dla Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach. Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • Wykonanie projektu wykonawczego branży elektrycznej w ramach zadań: RZ/16/01;
 • Modernizacja rozdzielni R-0,4 kV P-4 oraz zakup, dostawa i montaż transformatorów 3 x 1600 kVA, oraz RZ/16/07;
 • Modernizacja rozdzielni R-0,4 kV P-9 oraz zakup, dostawa i montaż transformatora 1 x 1600 kVA;
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
 • Dostawa transformatora suchego, żywicznego TRIHAL firmy Schneider 1600kVA – 3 szt.;
 • Dostawa transformatora olejowego MINERA firmy Schneider 1600kVA – 1 szt.;
 • Dostawa i montaż mostu szynowego 2500A typ KTA firmy Schneider;
 • Dostawa i montaż mostu szynowego 1600A typ KTA firmy Schneider;
 • Dostawa i montaż baterii kondensatorów 426 kvar firmy ZENEX – 4 szt.;
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy P4, 0,4kV typu PRISMA P firmy Schneider;
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej P9,0,4kV typu PRISMA P firmy Schneider.