Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

  • prefabrykację, dostawę i montaż rozdzielnicy głównej RGnN typu Prisma P Plus o prądzie znamionowym 800A,
  • prefabrykację, dostawę i montaż szafki softstartów,
  • dostawę oraz montaż dwóch baterii kondensatorów o mocy 200kvar,
  • montaż dwóch szynoprzewodów zasilających 1000A relacji: transformator – wyłącznik główny w rozdzielnicy RGnN,
  • demontaż istniejącej rozdzielnicy głównej nN.