Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

– Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, decyzji, uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wszystkich robót budowlanych, usług i dostaw, które są niezbędna dla oddania Przedmiotu Umowy,

– Modernizacja stacji elektroenergetycznej w zakresie:

  • Przebudowa rozdzielni 110kV w układzie H5 w tradycyjnej napowietrznej technologii AIS wraz z wprowadzeniem istniejących linii 110kV do pól liniowych nowej rozdzielni,

  • Budowa nowego budynku stacyjnego wraz z jego instalacjami wewnętrznymi,

  • Budowa rozdzielni SN 15kV, 48 – polowej z możliwością jej rozbudowy do 52 pól czterosekcyjnej z podwójnym układem szyn zbiorczych w izolacji powietrznej,

  • Wykonanie obwodów wtórnych EAZ ( w tym szafy sterowniczo – przekaźnikowe dla pól 110kV, układy pomiarowe, rozdzielnie potrzeb własnych, baterie akumulatorów, SSiN),

  • Demontaż baterii akumulatorów, transport i montaż na innej stacji,

  • Zabudowa nowych stanowisk transformatorów 110/15kV wraz z montażem istniejących transformatorów 110/15kV o mocy 16 mVA, w tym: budowa mis olejowych; budowa mostów szynowych przewodami AFL od rozdzielni 110kV do stanowisk transformatorów mocy.

  • Wprowadzenie linii 15kV do nowej rozdzielni SN,

  • Rozbudowa Systemu Zabezpieczenia Technicznego,

  • Przebudowa systemu telekomunikacji,

  • Przebudowa infrastruktury technicznej,