Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

  • modernizacja rozdzielni 110kV, modernizacja rozdzielni 20kV (przygotowanie układów),
  • zaprojektowanie, dostawa, budowa stanowisk i montaż dwóch kompletów dławików zwarciowych 6kV, celem ograniczenia mocy zwarcia planowanych do zabudowy transformatorów TR1 i TR2 110/20/6kV, 63/40/25 MVA.