Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

  • Likwidację istniejącego SSiN wraz z aparaturą i obwodami wtórnymi EAZ,
  • Zmiana sposobu połączeń obwodów wtórnych aparatury pierwotnej z cyfrowego na wykonany w technologii konwencjonalnej, tzn. klasyczne okablowanie, stykowe odwzorowanie stanu położenia łączników, drutowe połączenia sterowników polowych z obwodami urządzeń pierwotnych , czujnikami ciśnienia SF6,
  • Wykonanie nowych obwodów wtórnych EAZ i SSiN dla rozdzielni 110kV,
  • Wykonanie nowego Systemu Sterowania i Nadzoru dla rozdzielni 110kV,
  • Edycja telemechaniki z nowych urządzeń w systemie SCADA,
  • Opracowanie dokumentacji projektowej.