Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje: 

 • wymiana rozdzielnic głównych i strefowych
 • rozbudowa układu kompensacji mocy
 • dostawa, montaż i podłączenie urządzenia UPS
 • montaż linii i tras kablowych
 • monitorowanie stanów połączeń, obciążenia, stanu sieci i wykonywania manewrów w instalacji BMS-u
 • uporządkowanie wyłączników awaryjnych rozdzielnicy głównych, UPS-ów i agregatów
 • rozbudowa instalacji SPP oraz DSO
 • rozbudowa instalacji elektrycznej o zasilanie dodatkowych klimatyzatorów
 • uzgodnienia z Zakładem Energetycznym
 • prace z branży sanitarnej: przebudowa i instalacja klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej
 • roboty budowlane: demontaż, montaż i stolarka