Prefabrykacja, dostawa oraz montaż rozdzielnicy głównej nN typu Prisma P – firmy Schneider Electric dla obiektu – Metal Plast.