Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

  • Etapowaną przebudowę (demontaż istniejących / montaż nowo projektowanych urządzeń zabudowywanych w miejsce demontowanych) rozdzielnicy 15 kV – zabudowa rozdzielnicy SN 15 kV dwusystemowa, dwusekcyjna, 33-polowa (z możliwością rozbudowy o dodatkowe 2 pola) w izolacji powietrznej;
  • Przebudowę istniejących wyprowadzeń kablowych linii 15kV;
  • Montaż transformatorów potrzeb własnych dla transformatora zasilający pomieszczenia Regionu Dystrybucji;
  • Modernizacja budynku stacyjnego RS;
  • Kompleksowa modernizacja systemu łączności potrzeb własnych oraz obwodów wtórnych EAZ.