Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

 • dostawę tymczasowej stacji transformatorowej,
 • przebudowę pomieszczeń stacji transformatorowej,
 • dostawę oraz wymianę drzwi wejściowych do pomieszczeń,
 • wymianę istniejącej rozdzielnicy SN na nową typu SM6,
 • prefabrykację, dostawę i montaż rozdzielnicy nn typu Prisma P o prądzie znamionowym 1000A,
 • wymianę 2szt. istniejących transformatorów 630kVA na nowe 1000kVA,
 • wymianę analizatorów sieci w istniejącej rozdzielnicy sieciowej nn oraz rozbudowę o dodatkowe pole,
 • prefabrykację, dostawę i montaż rozdzielnicy potrzeb własnych oraz tablicy sygnalizacyjnej,
 • wykonanie instalacji oświetlenia oraz siły,
 • wykonanie instalacji uziemiającej,
 • rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru,
 • wizualizacja urządzeń stacji transformatorowej w istniejącym systemie monitoringu.