Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

  • budowa budynku stacji transformatorowej ST-1A – budynek obsługi energetycznej na terenie Jednostki Wojskowej,
  • budowa stacji transformatorowych dla napięć do 24kV,
  • wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych na napięcie do 1kV,
  • wykonanie kablowych linii elektroenergetycznych nn-1kV i SN-15kV przy budowie obiektów lotniskowych,
  • wykonanie kanalizacji kablowej,
  • wykonania instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i klimatyzacji dla budynku obsługi energetycznej,
  • wykonania instalacji wody i kanalizacji dla budynku obsługi energetycznej,
  • przebudowa zewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku obsługi energetycznej,
  • wykonanie instalacji odgromowej w obiektach budowlanych,
  • wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz drogowego.