Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował

  • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń,
  • Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SN wraz z dostosowaniem układu pomiarowego,
  • Dostawa i montaż nowej rozdzielnicy SN wraz z układem pomiarowym,
  • Dostawa i montaż transformatorów,
  • Wykonanie linii kablowej SN,
  • Wykonanie w stacji instalacji oświetlenia oraz siły,
  • Wykonanie instalacji uziemiającej,
  • Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń technicznych.