Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

  • wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w załączonej dokumentacji technicznej,
  • wykonanie, demontaż starej i montaż nowej rozdzielni,
  • dostarczenie i zamontowanie wszystkich brakujących i pominiętych w projekcie drobnych elementów potrzebnych do kompletnego wykonania instalacji zapewniających pełną funkcjonalność,
  • wykonanie wszystkich prób i pomiarów urządzeń i instalacji – poświadczonych odpowiednimi protokołami.