Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje: 

  • Prace budowlane: wycinka drzewa, demontaż i odtworzenie nawierzchni, posadowienie kontenerów, zmiana pokrycia dachu
  • montaż linii kablowych nn 1kV, złączy kablowych, ST7051, kontenerowego zespołu prądotwórczego
  • oświetlenie terenu
  • budowa centrali agregatorowni
  • dostarczenie sprzętu BHP i ppoż.