Zakres prac powierzonych ElectriCon Sp. z o.o. obejmuje:

  • dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie rozdzielnic głównych 0,4 kV;
  • przeprowadzenie prób działania rozdzielni głównej RG1 0,4 kV;
  • montaż i uruchomienie w rozdzielnicy głównej niskiego napięcia B-TGD układu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR);
  • dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego;
  • wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej oraz ochrony od porażeń prądem elektrycznym;