Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

  • dostawę i montaż rozdzielnic obiektowych nn typu Prisma P Plus oraz Prisma G Plus firmy Schneider Electric;
  • dostawę i montaż szynoprzewodów typu KTA firmy Schneider Electric;
  • wykonanie tras kablowych pomiędzy rozdzielnicą główną a szynoprzewodami dystrybucyjnymi nr 1, nr 2, nr 3;
  • wykonanie tras kablowych pomiędzy szynoprzewodami a dostarczanymi rozdzielnicami obiektowymi i technologią, szynoprzewodem;
  • wykonanie tras kablowych pomiędzy rozdzielnicą główną a rozdzielnica warsztatowa;
  • wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych;
  • podłączenie dostarczonych kabli;
  • pomiary pomontażowe wraz z dokumentacją powykonawczą.