Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

 • dostawę oraz montaż stacji transformatorowej,
 • dostawę oraz montaż przyścienny rozdzielni SN, rozdzielnicy SN typu SM6 firmy Schneider Electric,
 • dostawę oraz montaż tablicy licznikowej,
 • dostawę oraz montaż rozdzielnicy potrzeb własnych RPW wyposażonej w zasilacz awaryjny UPS 2000VA,
 • montaż linii kablowych SN,
 • dostawa oraz montaż transformatorów: suchy żywiczny 2500kVA w obudowie,
 • dostawa oraz montaż szynoprzewodów zasilających RGNN1 z TR1 oraz TR2 szynoprzewody KTA 4000A IP55 (zasilający),
 • dostawa oraz montaż szynoprzewodów zasilających RGNN2 z TR3 oraz TR4 szynoprzewody KTA 4000A IP55 (zasilający),
 • dostawa oraz montaż przyścienny rozdzielnic głównych typu Prisma P Plus, 4000A, IP30,
 • dostawa oraz montaż przyścienny baterii kondensatorów,
 • dostawa oraz montaż szynoprzewodów sprzęgłowych oraz dystrybucyjnych,
 • pomiary po montażowe wraz z dokumentacją powykonawczą.