USŁUGI DLA ELEKTRONERGETYKI

USŁUGI DLA ELEKTRONERGETYKI

 • DOŚWIADCZENIE

  DOŚWIADCZENIE

 • JAKOŚĆ

  JAKOŚĆ

 • ZAANGAŻOWANIE

  ZAANGAŻOWANIE

 • PARTNERSTWO

  PARTNERSTWO

 • PROFESJONALIZM

  PROFESJONALIZM

 • ZAUFANIE

  ZAUFANIE

DZIAŁAMY OD 2013 roku


Firma Electricon Sp. z o.o. działa na rynku od 2013 roku. Siedziba firmy mieści się w Krakowie, przy ul. Longinusa Podbipięty 29A.

Jesteśmy firmą nowoczesną, elastyczną i godną zaufania.

Nasz zespół tworzą młodzi i ambitni ludzie, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje, doskonalący swoje umiejętności. To właśnie ich wiedza i doświadczenie są najlepszą kartą przetargową w zdobywaniu zaufania nowych klientów.

Firma Electricon Sp. z o.o. – swoją ofertę adresuje praktycznie do wszystkich gałęzi przemysłu elektroenergetycznego – od wytwarzających energię elektryczną po przesył.

Przemyślany dobór wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt, wysoki poziom zorganizowania oraz wiedza     i doświadczenie są gwarancją profesjonalnego wykonywania powierzonych nam zadań w każdym zakresie, od projektowania po realizację. Nasze usługi wykonujemy na najwyższym poziomie, dostosowując się do wszelkich norm, przepisów oraz obowiązujących w branży elektroenergetycznej standardów. Nasze usługi, zawsze dostosowujemy do rygorystycznych wymogów jakościowych, nasza marka ma być zawsze kojarzona z dobrą jakością oraz profesjonalizmem. Często przejmujemy inicjatywę, proponując naszym Klientom innowacyjne rozwiązania. Staramy się, aby nasze oferty odpowiadały zapotrzebowaniom zmieniającego się rynku.

Aktualnie pracujemy nad:

Zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie stacji elektroenergetycznej SE 110/20/6kV JANÓW dla TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Gliwicach.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 1. opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej,
 2. demontaż: istniejącej aparatury WN, aparatury EAZ, telemechaniki, betonowych konstrukcji wsporczych, przewodów roboczych i odgromowych linii WN wraz z osprzętem i izolacją, konstrukcji słupów WN, furtki (wraz z utylizacją), bramy wjazdowej (wraz z utylizacją),
 3. rozbiórki budynku wraz z fundamentami,
 4. budowy budynku WN?SN,
 5. dostawy, montażu i uruchomienia rozdzielni 110kV (GIS),
 6. dostawy, montażu i uruchomienie rozdzielni 20kV,
 7. dostawy, montażu i uruchomienia rozdzielni 6kV,
 8. dostawy, montażu i uruchomieniu transformatorów potrzeb własnych 160kVA,
 9. budowy linii kablowych SN,
 10. obwodów wtórnych WN i SN,
 11. telemechaniki, telekomunikacji, łączności, systemu nadzorowania i nadzoru (SCADA), potrzeb własnych AC/DC, sygnalizacji centralnej,
 12. system asekuracji,
 13. linii światłowodowych,
Zaprojektowanie i budowa ?pod klucz? stacji elektroenergetycznej 110/15kV Stróża, dla TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 1. Budynek stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z instalacją elektryczną, telemechaniczną i sygnalizacją ppoż.,
 2. Infrastruktura zewnętrzna stacji elektroenergetycznej 110/15kV tj. m.in. drogi, place manewrowe, ogrodzenia, oświetlenie dróg i placów, odwodnienie terenu stacji, ochrona odgromowa oraz zewnętrzna antywłamaniowa ochrona przestrzenna stacji,
 3. Rozdzielnia 110kV (układ H5) ? urządzenia i aparatura 110kV. Wyposażenie: dwa pola liniowe, dwa pola transformatorowe i pola sprzęgła, obwody EAZ ? strona 110kV,
 4. Stanowiska transformatorów mocy 110/15kV,
 5. Montaż 2 transformatorów 110/15kV o mocy 25MVA,
 6. Mosty kablowe łączące transformatory 110/15kV z rozdzielnicą SN,
 7. Dostawa i montaż 18 pól rozdzielnicy SN ? 15kV (bez pozostałych $-ech pól SN-15kV). Rozdzielnicę SN zaprojektować jako 22 polową,
 8. Obwody EAZ ? strona 15kV,
 9. Urządzenia potrzeb własnych stacji,
 10. Układy pomiarowo ? rozliczeniowe,
 11. Urządzenia łączności,
 12. Linia 110 kV ? wprowadzenie do stacji,
 13. Przewód OPGW nad linią 110kV,
 14. Kabel światłowodowy od bramki stacyjnej 110kV do pomieszczenia nastawni,
 15. Przebudowa linii SN-15kV, w tym kablowanie kolidujących linii z budową stacji,
 16. System Ochrony Technicznej (SOT),
 17. Wyprowadzenie linii kablowych SN na istniejącą sieć 15kV,
 18. Dokumentacja projektowa dla całości zadania,
 19. Przystosowanie drogi dojazdowej,
?Modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) rozdzielni 110 kV typu GIS w stacji elektroenergetycznej 110/15/15kV Kampus (zaprojektuj i wybuduj)?, dla TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 1. Likwidacja istniejącego SSiN wraz z aparaturą i obwodami wtórnymi EAZ,
 2. Zmiana sposobu połączeń obwodów wtórnych aparatury pierwotnej z cyfrowego na wykonany w technologii konwencjonalnej, tzw. Klasyczne okablowanie, stykowe odwzorowanie stanu położenia łączników, drutowe połączenia sterowników polowych z obwodami urządzeń pierwotnych, czujnikami ciśnienia SF6 itd.,
 3. Wykonanie nowych obwodów wtórnych EAZ i SSiN dla rozdzielni 110kV,
 4. Wykonanie nowego Systemu Sterowania i Nadzoru dla rozdzielni 110kV,
 5. Edycja telemechaniki z nowych urządzeń w systemie SCADA,
 6. Opracowanie dokumentacji technicznej.

 

Wymiana rozdzielni i montaż transformatorów wraz z robotami towarzyszącymi, dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej ? Curie z siedzibą w Warszawie.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 1. Wymiana dwusekcyjnej rozdzielni nN wraz z przynależną do niej baterią kondensatorów. Wymiana transformatorów zasilających w/w rozdzielnię z olejowych 630kVA 15/0,5kV na suche żywiczne 2000kVA 15/0,4kV wraz z robotami towarzyszącymi w Centrum Onkologii ? Instytutu w Warszawie przy ul. Roentgena 5.
 2. Układanie kabli,
 3. Instalacje stacji rozdzielczych,
 4. Instalacje transformatorów elektrycznych,
 5. Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
 6. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Wszystkie w/w prace wykonywane są na obiekcie czynnym.

 

Przebudowa systemu elektroenergetycznego w Leźnicy Wielkiej, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 1. Budowa budynku stacji transformatorowej ST-8A ? kontenerowej rozdzielni nN, kontenera z agregatem prądotwórczym, murowanego budynku socjalnego,
 2. Budowa stacji transformatorowych kontenerowych w zakresie kontenerowych rozdzielni nN, kontenerów z agregatami prądotwórczymi, wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych,
 3. Wykonanie kanalizacji kablowej,
 4. Wykonanie instalacji odgromowej w obiektach budowlanych,
 5. Wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i klimatyzacji dla budynku obsługi energetycznej,
 6. Budowa instalacji wody i kanalizacji dla budynku obsługi energetycznej,
 7. Przebudowa zewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku obsługi energetycznej,
 8. Wykonanie kablowych linii elektroenergetycznych,
 9. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i drogowego,
 10. Rozbiórka istniejących stacji transformatorowych,
 11. Wykonanie monitoringu działania rozdzielni nN, kontroli dostępu do rozdzielni nN, systemu TSN terenu wokół stacji.

 

Dostawa rozdzielnic typu Prisma Plus firmy Schneider Electric oraz szynoprzewodów na obiekt Zabłocie Business Park ? Kraków.

 

Dostawa rozdzielnic typu Prisma Plus firmy Schneider Electric na obiekt IKEA Wrocław.