Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

 • Przebudowa instalacji elektrycznych remontowanych urządzeń wentylacyjno – chłodniczych, remontowanej maszynowni chłodu oraz budowy układu kogeneracji,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w maszynowniach wentylacyjnych w maszynowni ziębniczej oraz wieżach chłodniczych,
 • Wykonanie 14-stu nowych wyłączników przeciw pożarowych dla nowo wykonywanej instalacji elektrycznej.

Energy Solution Sp. z o.o.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

 • Wykonanie projektu oraz podzespołów do modernizacji: Zintegrowanego systemu do spawania słupów oświetleniowych metodą laserową.

ELEKTROBUDOWA S.A.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

 • Prefabrykacja, dostawa oraz montaż i uruchomienie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia dla obiektu SKY TOWER we Wrocławiu.

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

 • Całkowitą przebudowę pomieszczeń stacji transformatorowej,
 • Przebudowę schodów zewnętrznych do pomieszczenia rozdzielni nN,
 • Wymianę i przesunięcie drzwi wejściowych do pomieszczeń,
 • Przebudowę instalacji sanitarnych,
 • Wymianę rozdzielnicy SN,
 • Wymianę rozdzielnicy głównej nN,
 • Wymianę istniejącego transformatora 630 kVA na nowy 1000kVA,
 • Zainstalowanie dodatkowego transformatora o mocy 1000kVA w nowej komorze transformatorowej,
 • Dostawę, montaż szynoprzewodów,
 • Dostawę, montaż: dwóch baterii kondensatorów, rozdzielnicy potrzeb własnych tablicy sygnalizacyjnej TS,
 • Dostawę, montaż systemu sygnalizacji pożaru,
 • Wizualizację urządzeń Stacji Transformatorowej w istniejącym systemie monitoringu.

Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w Fenice Poland Sp. z o.o., dla Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach.

Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w Fenice Poland Sp. z o.o., dla Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach. Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • Wykonanie projektu wykonawczego branży elektrycznej w ramach zadań: RZ/16/01;
 • Modernizacja rozdzielni R-0,4 kV P-4 oraz zakup, dostawa i montaż transformatorów 3 x 1600 kVA, oraz RZ/16/07;
 • Modernizacja rozdzielni R-0,4 kV P-9 oraz zakup, dostawa i montaż transformatora 1 x 1600 kVA;
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
 • Dostawa transformatora suchego, żywicznego TRIHAL firmy Schneider 1600kVA – 3 szt.;
 • Dostawa transformatora olejowego MINERA firmy Schneider 1600kVA – 1 szt.;
 • Dostawa i montaż mostu szynowego 2500A typ KTA firmy Schneider;
 • Dostawa i montaż mostu szynowego 1600A typ KTA firmy Schneider;
 • Dostawa i montaż baterii kondensatorów 426 kvar firmy ZENEX – 4 szt.;
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy P4, 0,4kV typu PRISMA P firmy Schneider;
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej P9,0,4kV typu PRISMA P firmy Schneider.

Dostawa rozdzielnic nN dla Aero Gearbox International Sp. z o.o.

Dostawa rozdzielnic nN dla Aero Gearbox International Sp. z o.o.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 • Wykonanie projektu wykonawczego,
 • Dostawa rozdzielnic nn typu PANEL prod. CUBIC, IP30 (MDB.01, MDB.02, EDB.01).

Modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) rozdzielni 110kV typu GIS w stacji elektroenergetycznej 110/15/15kV w Krakowie, dla Tauron Dystrybucja S.A.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

 • Likwidację istniejącego SSiN wraz z aparaturą i obwodami wtórnymi EAZ,
 • Zmiana sposobu połączeń obwodów wtórnych aparatury pierwotnej z cyfrowego na wykonany w technologii konwencjonalnej, tzn. klasyczne okablowanie, stykowe odwzorowanie stanu położenia łączników, drutowe połączenia sterowników polowych z obwodami urządzeń pierwotnych , czujnikami ciśnienia SF6,
 • Wykonanie nowych obwodów wtórnych EAZ i SSiN dla rozdzielni 110kV,
 • Wykonanie nowego Systemu Sterowania i Nadzoru dla rozdzielni 110kV,
 • Edycja telemechaniki z nowych urządzeń w systemie SCADA,
 • Opracowanie dokumentacji projektowej.

Prefabrykacja, dostawa oraz montaż rozdzielnic nN typu Prisma P – Hala Logistyczna w Bolesławcu

Prefabrykacja, dostawa oraz montaż rozdzielnicy głównej nN typu Prisma P – Metal Plast

Dostawa rozdzielni nN – Szpital w Warszawie

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

 • Przystosowanie komór transformatorowych do posadowienia nowych transformatorów na odpowiednie do ciężaru i gabarytów nowo montowanych urządzeń;
 • Wykonanie robót budowlanych w tym wymiana drzwi wejściowych oraz reparacja tynków, odnowienie powłok malarskich całości pomieszczeń;
 • Wykonanie instalacji wentylacji dla pomieszczeń rozdzielni i komór transformatorowych;
 • Dostawa, montaż i podłączenie transformatorów T1SO1, T2SO1 1600kVA 15/0,4 kV;
 • Wykonanie mostów kablowych kablem YKY 300mm 0,4 kV łączących transformatory 1600kVA 15/0,4kV z rozdzielnią nN R04SO1;
 • Wykonanie i montaż rozdzielnicy trzysekcyjnej z przynależną do niej kompensacją mocy biernej. Sekcja 1 i 2 zasilania podstawowe oraz sekcja 3 zasilanie rezerwowane agregatem w czasie zaniku napięcia z sieci;
 • Wykonanie oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji rozdzielni wraz z zasilającymi ją transformatorami oraz pprzeprowadzenie szkolenia z obsługi aparatury w tym automatyki SZR.

Dokończenie przebudowy rozdzielni elektrycznej...

 nn wraz z przebudową szachtu wentylacyjnego na szacht kablowy, budowa części WLZ oraz rozdzielni kondygnacyjnych w budynkach Uczelni Wyższej w Krakowie

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

 • budowa nowej rozdzielnicy RG1,
 • podłączenie kabli zasilających do RG1, połączenie kablowe RG1 z RG i przepięcie istniejącego zasilania RG-TA z RG do RG1,
 • budowa rozdzielnicy potrzeb własnych Rpw,
 • budowa tablicy sygnalizacyjnej TS pozwalającej na przesłanie danych dotyczących stanów wyłączników rozdzielnicy GG1, Rpw, i UPS i stanów awaryjnych urządzeń,
 • budowa dwóch tablic gniazd wtykowych,
 • budowa instalacji gniazd wtykowych, ogrzewania elektrycznego i instalacji awaryjnego odpompowywania wody z pomieszczenia rozdzielni,
 • dostarczenie i montaż sprzętu BHP i ppoż. stanowiącego „pierwsze wyposażenie” pomieszczenia rozdzielnicy,
 • montaż, uruchomienie i podłączenie do systemu SAP kabla sensorycznego,
 • wykonanie tablic piętrowych,
 • wykonanie dwóch rozdzielnic na dachu RwA i RwB,
 • wykonanie zasilania WLZ dla tablicy TB-1, TA-8, RwA, RwB wraz z podłączeniem do RG1.

Modernizacja rozdzielni RGnN w Stacji Uzdatniania Wody

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

 • prefabrykację, dostawę i montaż rozdzielnicy głównej RGnN typu Prisma P Plus o prądzie znamionowym 800A,
 • prefabrykację, dostawę i montaż szafki softstartów,
 • dostawę oraz montaż dwóch baterii kondensatorów o mocy 200kvar,
 • montaż dwóch szynoprzewodów zasilających 1000A relacji: transformator – wyłącznik główny w rozdzielnicy RGnN,
 • demontaż istniejącej rozdzielnicy głównej nN.

Dostawa rozdzielnic obiektowych typu...

Dostawa rozdzielnic obiektowych typu Prisma G Plus, tablic pokojowych typu Pragma, dwóch sztuk baterii kondensatorów do hotelu Kategorii 5* – Marriott Renaissance.

Zaprojektowanie, dostawa urządzeń i materiałów...

Zaprojektowanie, dostawa urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zasilenia elektrycznego dwóch nowych linii do produkcji aluminiowej puszki napojowej

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

 • dostawę oraz montaż stacji transformatorowej,
 • dostawę oraz montaż przyścienny rozdzielni SN, rozdzielnicy SN typu SM6 firmy Schneider Electric,
 • dostawę oraz montaż tablicy licznikowej,
 • dostawę oraz montaż rozdzielnicy potrzeb własnych RPW wyposażonej w zasilacz awaryjny UPS 2000VA,
 • montaż linii kablowych SN,
 • dostawa oraz montaż transformatorów: suchy żywiczny 2500kVA w obudowie,
 • dostawa oraz montaż szynoprzewodów zasilających RGNN1 z TR1 oraz TR2 szynoprzewody KTA 4000A IP55 (zasilający),
 • dostawa oraz montaż szynoprzewodów zasilających RGNN2 z TR3 oraz TR4 szynoprzewody KTA 4000A IP55 (zasilający),
 • dostawa oraz montaż przyścienny rozdzielnic głównych typu Prisma P Plus, 4000A, IP30,
 • dostawa oraz montaż przyścienny baterii kondensatorów,
 • dostawa oraz montaż szynoprzewodów sprzęgłowych oraz dystrybucyjnych,
 • pomiary po montażowe wraz z dokumentacją powykonawczą.

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej...

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji transformatorowej. Wykonanie instalacji na hali produkcyjnej wraz z wykonaniem projektu branży elektrycznej hali produkcyjnej.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował:

 • dostawę i montaż rozdzielnic obiektowych nn typu Prisma P Plus oraz Prisma G Plus firmy Schneider Electric;
 • dostawę i montaż szynoprzewodów typu KTA firmy Schneider Electric;
 • wykonanie tras kablowych pomiędzy rozdzielnicą główną a szynoprzewodami dystrybucyjnymi nr 1, nr 2, nr 3;
 • wykonanie tras kablowych pomiędzy szynoprzewodami a dostarczanymi rozdzielnicami obiektowymi i technologią, szynoprzewodem;
 • wykonanie tras kablowych pomiędzy rozdzielnicą główną a rozdzielnica warsztatowa;
 • wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych;
 • podłączenie dostarczonych kabli;
 • pomiary pomontażowe wraz z dokumentacją powykonawczą.

Realizacje Zakończone

Modernizacja rozdzielni RGnN w Stacji Uzdatniania Wody

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował: prefabrykację, dostawę i montaż rozdzielnicy głównej RGnN typu Prisma P Plus o prądzie znamionowym 800A, prefabrykację, dostawę i montaż szafki softstartów, dostawę oraz montaż dwóch baterii kondensatorów o mocy...

czytaj dalej

Dostawa rozdzielni nN – Szpital w Warszawie

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmował: Przystosowanie komór transformatorowych do posadowienia nowych transformatorów na odpowiednie do ciężaru i gabarytów nowo montowanych urządzeń; Wykonanie robót budowlanych w tym wymiana drzwi wejściowych oraz...

czytaj dalej

ELEKTROBUDOWA S.A.

ELEKTROBUDOWA S.A., ul. Porcelanowa 12, 40 – 246 Katowice. Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.: •    Prefabrykacja, dostawa oraz montaż i uruchomienie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia dla obiektu SKY TOWER we Wrocławiu.

czytaj dalej

Energy Solution Sp. z o.o.

Energy Solution Sp. z o.o., ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów. Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.: Wykonanie projektu oraz podzespołów do modernizacji zintegrowanego systemu do spawania słupów oświetleniowych metodą laserową.

czytaj dalej

Energy Solution Sp. z o.o.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
Wykonanie projektu oraz podzespołów do modernizacji: Zintegrowanego systemu do spawania słupów oświetleniowych metodą laserową

ELEKTROBUDOWA S.A

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

Prefabrykacja, dostawa oraz montaż i uruchomienie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia dla obiektu SKY TOWER we Wrocławiu,

Aademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
•    Całkowitą przebudowę pomieszczeń stacji transformatorowej,
•    Przebudowę schodów zewnętrznych do pomieszczenia rozdzielni nN,
•    Wymianę i przesunięcie drzwi wejściowych do pomieszczeń,
•    Przebudowę instalacji sanitarnych,
•    Wymianę rozdzielnicy SN,
•    Wymianę rozdzielnicy głównej nN,
•    Wymianę istniejącego transformatora 630 kVA na nowy 1000kVA,
•    Zainstalowanie dodatkowego transformatora o mocy 1000kVA w nowej komorze transformatorowej,
•    Dostawę, montaż szynoprzewodów,
•    Dostawę, montaż: dwóch baterii kondensatorów, rozdzielnicy potrzeb własnych tablicy sygnalizacyjnej TS,
•    Dostawę, montaż systemu sygnalizacji pożaru,
•    Wizualizację urządzeń Stacji Transformatorowej w istniejącym systemie monitoringu.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
•    Przebudowa instalacji elektrycznych remontowanych urządzeń wentylacyjno – chłodniczych, remontowanej maszynowni chłodu oraz budowy układu kogeneracji,
•    Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w maszynowniach wentylacyjnych w maszynowni ziębniczej oraz wieżach chłodniczych,
•    Wykonanie 14-stu nowych wyłączników przeciw pożarowych dla nowo wykonywanej instalacji elektrycznej.